SOL-VE Logo

SOL-VE SAM

Krishanteringssystem

Med krishanteringssystem avses alla åtgärder, regler för att minimera påverkan av händelser genom snabba och lämpliga beslut inom ramen för krisberedskapen.

Programvaran SAM (Severe Accident Management) är en komplett lösning för att stötta företagets krishanteringen. SAM förvaltar och koordinerar information som är viktig för att öva, hantera nödsituationer.

SAM stöttar vid:

  • vid tillämpning och behandlung av akutrelevant information och dess administration i ett system
  • vid tillämpning av organisatoriska processer och härledning av nödvändiga korrigerande åtgärder
  • interna och externa kommunikationen
  • © 2022 SOL-VE GmbH