Logo

SOL-VE SAM

Nödhanteringssystem

Med nödhanteringssystem avses alla åtgärder, regler för att minimera påverkan av händelser och katastrofer.

Mjukvaran SAM (Severe Accident Management) är en komplett lösning för att stötta företagets nödhanteringssystem. SAM förvaltar och koordinerar information som är viktig för att öva, hantera nödsituationer.

SAM stöttar vid:

  • interna och externa kommunikationen i nödsitutationer
  • bei der Anwendung und Verarbeitung der notfallrelevanten Informationen sowie deren Verwaltung in einem System
  • bei der Anwendung organisationaler Abläufe und der Ableitung notwendiger Korrekturmaßnahmen
  • bei der internen sowie externen Notfallkommunikation
  • © 2021 SOL-VE GmbH