SOL-VE Logo

SOL-VE FORDEC

Programvara för att enomföra en analytisk belslutsprocess i ett team med hjälp av FORDEC-metoden

FORDEC betecknar en metod för beslutsfattande som används i komplexa processer där handlingskonceptet inte är självklart.

De grundläggande funktionerna i modellen utvecklades vid Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (tyska centret för luft- och rymdfart) i början av 1990-talet.

FORDEC-metoden har fått ett brett stöd som en beprövad procedur inte bara inom luftfarten utan även i många andra branscher, speciellt för komplexa problem med olika handlingsalternativ.

SOL-VE FORDEC stödjer både genomföring av en beslutsprocess i ett team med hjälp av FORDEC-metoden och administration och utvärdering med olika handlingsalternativ.

© 2022 SOL-VE GmbH