SOL-VE Logo

Utvärdering & Klassificering

Utvärdering av händelser(risk/potential)

Den första utvärderingen av en incident sker omedelbart efter händelsen inträffade resp. registreringen av händelsen.

I detta processsteg bestäms det om och i vilken utsträckning en händelse (händelse, olycka, nästan-handlse) eller en upplevelse bearbetas ytterligare. Undersökningsområdet kan innehålla erfarenheter eller avvikelser som härrör från alla delar av organisationen.

I praktiken av många branscher har förfarandet etablerat sig att använda scheman för att bedöma risken, relevansen, skador och sannolikheten för förekomst av en händelse. Syftet är att skapa ett standardiserat beslutsunderlag för vidare bearbetning av händelsen.

Det andra vanliga sättet att bedöma riskpotentialen, risken eller en nästan-händelse är användningen av kriterielistor.

I våra programvaror har vi redan installerat ett antal vanliga och vetenskapligt erkända versioner av riskmatrisen och kriterielistor. Naturligtvis kan dessa anpassas till företagens konkreta behov.

© 2022 SOL-VE GmbH