SOL-VE Logo

SOL-VE OEM

SOL-VE OEM är ett datorbaserandet mångsidigt system som kan stötta dig till att analysera driftserfarenhet speciellt för kärntekniken.

Sedan 2009 har programvaran använts i de tyska och schweiziska kärnkraftverken för att utvärdera driftserfarenheter av alla typer.

SOL-VE OEM stöder registrering av olika typer av processer, händelsehantering och härledning och bearbetning av åtgärder. Dessutom installeras omfattande verktyg för att hantera processer, t.ex. B. för automatiskt skapande av statistik eller PowerPoint -presentationer.

© 2022 SOL-VE GmbH