SOL-VE Logo

SOL-VE DVS

SOL-VE DVS kan göra alla dokument från ett företag tillgängliga och hantera dem centralt eller decentralt, med hänsyn till åtkomsträttigheter och en operativ organisation för användare.

Dessutom möjliggör SOL-VE DVS att bearbetningsstatus och bekräftelse av olika dokument kan spåras via den integrerade arbetsflödesprincipen.

Dokument är väsentliga för det interna och koncerninterna informationsflödet och för informationslagring. Dokumentens utseende är olika som den information som presenteras, till exempel vad gäller betydelse, omfattning, medier.

Dokumenthanteringen som är skräddarsydd efter operativa krav gör att de nödvändiga dokumenten kan registreras, indexeras och arkiveras snabbt och ekonomiskt så att de senare kan återfinnas snabbt och tillförlitligt. Det bidrar också till att hålla kostnaderna för distribution, hantering och arkivering av dokumenten inom rimliga gränser.

© 2022 SOL-VE GmbH