SOL-VE Logo
Hero Image

Rådgivning
Utveckling
Ackompanjemang

Datorbaserat Knowledge Management
För mer säkerhet i ditt företag

Våra fördelar

Våra programvaror

Porträtt

SOL-VE GmbH är specialiserat på att främja och stödja organisatoriskt lärande genom datorstödd kunskapshantering. Vårt mål är att hjälpa till att öka säkerheten i ditt företag genom att utvärdera och hantera operativa erfarenheter.

Ett väsentligt verksamhetsområde ligger i designen, utvecklingen, utvärderingen och vidareutvecklingen av datorstödd analys- och informationsteknik. Vi utvecklar programvaror för hanteringen och utvärderingen av säkerhetsrelevanta data som är anpassade till företagets specifika krav.
Vårt andra verksamhetsområde är analysen av operationella erfarenheter inom arbetarskyddsområdet, som t.ex olyckor, nästan-händelser, observationer. Vi stödjer dig i att genomföra analysen (orsaksanalys, genomförandet av åtgärder) och i den efterföljande rapporteringen.

Utgångspunkten för vår verksamhet är den aktuella vetenskapliga kunskapen ( arbets- och organisationspsykologin: t.ex. systemsäkerhet, vikten av resiliens, organisatoriska lärandestrategier) samt vår praktiska erfarenhet inom området säkerhets- och kvalitetsledning i olika branscher.
Fokus ligger alltid på det nära samarbetet med företagen samt främjande av samarbete i vetenskapliga och ekonomiska termer.

© 2022 SOL-VE GmbH