SOL-VE Logo

SOL-VE OEM Arbetssäkerhet

SOL-VE OEM Arbetssäkerhet är en mångsidig programvara för att stötta dig i analysen och förvaltningen av händelser, nästan-olyckor, riskbedömningar.

Syftet är att registrera individuella arbetsrelaterade erfarenheter eller befintlig kunskap oberoende av individen med hjälp av institutionaliserade standardiserade processer (t.ex. utvärdering, analys av erfarenheter) och spara dem som organisationskunskap.

SOL-VE OEM Arbetssäkerhet stödjer registrering av olika typer av processer inom arbetssäkerhet (utbyggbart), analys av incidenter (t.ex. enligt BAUA-riktlinjer) samt härledning och bearbetning av åtgärder.

© 2022 SOL-VE GmbH